Daikin loopt warm voor VMA’s innovaties

VMANAGER is een efficiënt en duurzaam gebouwbeheersysteem. Tot op heden opereert de software binnen een klassiek gebouw, maar voor Daikins testcentrum in Gent verkent het samen met Processing & Manufacturing Technologies (PMT) ook andere disciplines. En met succes, want ook in een industriële omgeving toont VMANAGER zich van zijn veelzijdigste kant.

In 2022 startte Daikin met de bouw van een hypermodern testcentrum op de site van het Wetenschap Park Universiteit Gent. Takenaka Europa staat in voor het projectmanagement en schakelde op hun beurt VMA’s Building Technologies Electro departement in voor het lot elektriciteit van de kantoorruimten. “De opdracht behelst onder meer de hoog- en laagspanningsinstallaties en vermogensverdeling”, zegt Nicolas Nicolaus, commercieel directeur bij VMA. “Daarnaast installeren we ook diverse zwakstroomtechnieken zoals: branddetectie, inbraakbeveiliging, geluidsdistributie, CCTV en het datanetwerk.”

De cijfers van de hoogspannigsinstallaties onderstrepen de omvang van het project. Nicolas: “Daarvoor installeren we onder meer vijf hoogspanningstransformatoren met een totaal vermogen van maar liefst 6.630 kVA. Voor het laagspanningsgedeelte zullen we een dertigtal verdeelborden plaatsen. Ondertussen kreeg onze Electro afdeling vanuit Daikin de opdracht en het vertrouwen voor de uitvoering van de volledige vermogensverdeling van het onderzoekscentrum.”

Uitdagende omgeving

Recent stapten VMANAGER & PMT aan boord om ook de testruimtes van het complex mee uit te rollen. In totaal gaat het om 40 testkamers waarvan VMA er in een eerste fase 20 voor zijn rekening neemt. “We verzorgen de volledige automatisatie van de warmte en koudeproductie van de testruimtes”, vertelt Pascal Kinoo, commercieel verantwoordelijke bij VMA. “De fabrikant moet producten zoals airco’s en warmtepompen kunnen testen bij uiteenlopende temperaturen. In de testkamers variëren de temperaturen tussen de -38 en +85 ° Celsius.”

Pascal legt uit hoe dit in zijn werk gaat: “Dit doen we door vijf verschillende koel/opwarmmedia op de juiste temperatuur en debiet tot bij de verbruikers te brengen, mits een aantal complexe regelkringen. De ervaring binnen PMT om dit functioneel te documenteren en softwarematig uit te werken wist Daikin te overtuigen. Daarnaast kan VMANAGER het proces visualiseren en controleren. Onze software heeft zijn strepen al meer dan verdiend, maar dit is een volledig nieuwe omgeving waardoor de mogelijkheden ervan opnieuw uitbreiden.”

Continu verbeteren

Daikins nieuwe testcentrum moet een klimaatneutrale omgeving worden. Een plek waar innovatie en duurzaamheid samenkomen. Dat past volledig in de kraam van VMA, maar brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee. Pascal: “We moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat de resterende warmte en koudeproductie niet verloren gaat, maar wordt doorgegeven aan andere testkamers. Daarnaast denken we ook na over het praktische aspect. Via een kalender kunnen medewerkers een testkamer reserveren. Zo maken we een planning op met de toekomstige behoeftes aan koeling en warmte. Eventuele tekorten worden op voorhand gesignaleerd.”

Maar wat als op hetzelfde moment de één koeling nodig heeft en de ander warmte? “In zo’n situatie is het een uitdaging om de juiste temperatuur in een testruimte te garanderen”, antwoordt Pascal. “We streven er samen met Daikin naar om de stabiliteit van de installaties continu te verbeteren. Hiervoor doen we een beroep op alle procesparameters. Met die opgeslagen ‘big data’ gaan we nadien op zoek naar correlaties zodat we de modellen kunnen optimaliseren.”