Over VMA

Regionale aanwezigheid

VMA is actief in het volledige spectrum van de multi-technische installaties en technologie. Steeds met behoud van de regionale identiteit, maar met het oog op het aanbieden van groei aan onze klanten in diverse sectoren.

Met +- 1000 personeelsleden waarvan 300 ingenieurs/bachelors staan we dagelijks ter beschikking van onze klanten. De omzet van VMA bedraagt 220 Miljoen Euro.

Gezien de regionale aanwezigheid staan de diverse teams dichtbij onze klanten waarbij het de bedoeling is om deze strategie in de toekomst verder uit te breiden.

Kernwaarden

VMA is een klantgerichte organisatie, die gedrevenheid, resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel draagt. Onze loyaliteit, toewijding en respect voor klanten, partners en medewerkers is cruciaal om onze doelstellingen te bereiken.

VEILIGHEID

VMA wil een efficiënt en doeltreffend veiligheidsbeleid ontwikkelen én continu verbeteren.

We streven naar een veilige, gezonde werkomgeving met zorg voor de persoonlijke veiligheid. Door een zinvolle toepassing van ons veiligheidsbeleid voorkomen we gevaren voor de gezondheid van ons eigen personeel en van derden en verhinderen we elke vorm van schade aan milieu of eigendom.

Het VGM-beleid (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het geïntegreerd sociale bedrijfsbeleid. De VCA certificering is hierbij een belangrijk instrument.

De veiligheidsorganisatie binnen onze onderneming wordt ondersteund door onze preventieadviseurs.

KWALITEIT

Het streven naar kwaliteit is een constante betrachting binnen VMA. Dit wordt gerealiseerd door de bestendige controle en evaluatie van alle fasen binnen het projectproces. In dit kader werken we met een ISO handboek dat garant staat voor een constante kwaliteitszorg. Wij zijn dan ook ISO 9001 gecertificeerd.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid is een belangrijke pijler in de beleidsvoering en strategie van VMA. 

Samen met onze aandeelhouders en QSE manager werken wij aan onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Door de aard van ons beroep zijn wij uiteraard ook nauw betrokken bij de vele klimaatneutrale en circulaire (nieuw)bouwprojecten in België en de elektrificering van de automobielsector.

Met ons expertenteam van VMANAGER zorgen wij ook voor het energiezuinig maken van bestaande gebouwen.

VMA
executive committee

Yves Weyts

Executive Chairman

Yves Weyts

Executive Chairman