Huyze De Pauw verzorgt, VMANAGER ontzorgt

“Het is in ons beider belang dat energievoorzieningen rendabel werken”

Duurzaam, innovatief, fris… Het zijn trefwoorden die je misschien niet meteen aan een woonzorgcentrum linkt. En toch! In Onze-Lieve-Vrouw-Waver slaagt Huyze De Pauw erin om na een grondige renovatie nu ook de energievoorziening op punt te zetten. Het sloot een overeenkomst met VMANAGER voor een energieprestatiecontract van negen jaar.

Ward Lamberts, technisch directeur van woonzorgcentrum Huyze De Pauw, neemt ons mee naar het dak en de stookplaats. Trots toont hij ons enkele nieuwe energievoorzieningen met de zonnepanelen in combinatie met een warmtekrachtkoppeling als kloppend hart. Sinds 1995 werd de volledige site hier in verschillende fases vernieuwd. Huyze De Pauw zet nu een nieuwe stap in de modernisering.

“Met deze investering willen we ons profileren als een groen woonzorgcentrum dat ook zorg draagt voor het milieu”, zegt Gert Van Fraechem algemeen directeur. “Bovendien zijn we een vzw: de ontvangen inkomsten zetten we zo optimaal mogelijk in. Door de energierekening te verlagen en maar liefst 128 ton CO2 per jaar minder uit te stoten dan voorheen, komen er opnieuw middelen vrij. Die middelen kunnen we dan weer inzetten in onze dienstverlening naar onze bewoners en om verder te verduurzamen.”

Expertise en opvolging

Enter VMANAGER. De nieuwe business unit van VMA die focust op energieprojecten met energieprestatiegaranties was voor Huyze De Pauw de ideale partner om de duurzame ambities waar te maken. Van Fraechem: “We hadden vooral nood aan de expertise van VMANAGER op vlak van energie, want als directie zijn we natuurlijk niet van alle markten thuis.

Onze hoofdtaak is ouderenzorg. Daarbij zijn de gebouwen waarin die zorg plaatsvindt en waar mensen wonen een noodzaak. Met deze overeenkomst ‘ontzorgt’ VMANAGER ons. Al moet je dan wel in alle vertrouwen kunnen samenwerken. Met Joris en Siegfried kunnen we dat. Dat hebben ze al bewezen in het voortraject.”

Mooie woorden, Joris en Siegfried glunderen. Een jaar geleden zagen ze de tijd rijp voor een initiatief als VMANAGER. “We merkten dat de technieken in veel gebouwen mikken op comfort, niet op energetische prestaties”, vertelt Technical manager Siegfried Meesters. “Meestal ontbreekt de kennis of is er geen opvolging van de energetische performantie in gebouwen. Respect voor comfort blijft daarbij cruciaal.”

 

Team Huyze de Pauw & VMANAGER (van links naar rechts):

Joris Wouters, Ward Lamberts, Gert Van Fraechem, Siegfried Meesters.

Effectief besparen op energie

Zo vult VMANAGER een leemte op: het helpt organisaties, zoals dit woonzorgcentrum, om de energiedoelstellingen effectief na te streven. Business unit manager Joris Wouters schetst kort het verloop: “Onze samenwerking startte met een energiescan. Na de installaties die wij hier realiseerden, volgt nu de monitoring vanop afstand met de analyse van data, sensoren en algoritmes, gekoppeld aan een energiegarantie. Huyze De Pauw geeft ons zeg maar de sleutels in handen. Wij rapporteren en informeren hen elk half jaar en dat negen jaar lang. Zo kan de directie op de voet volgen hoeveel ze besparen, waar ze staan en welke stappen ze in de toekomst kunnen zetten.”

“Dit woonzorgcentrum bestaat al sinds 1895”, zegt Gert Van Fraechem. “Wij denken dus op langere termijn. Daarom gaan we met VMANAGER ook een engagement voor negen jaar aan. Dat is natuurlijk niet niets. Het is de traditie in dit huis om niet met leveranciers of aannemers te werken, maar wel met valabele, sterke partners die ons helpen bij onze kerntaak. Het serviceverhaal is voor ons van groot belang. En het unieke aan dit contract is dat ook VMANAGER er alle belang bij heeft dat de geïnstalleerde energievoorzieningen rendabel werken.”

Op naar een mooi huwelijk

Maandag werd het huwelijk tussen VMANAGER en Huyze De Pauw ingezegend. “De voorlopige oplevering is er, we zijn nu live. De mensen van VMA en VMANAGER hebben het gepresteerd om in deze voor woonzorgcentra penibele coronatijd de werken geruisloos uit te voeren. Daarbij hielden ze rekening met alle voorzorgsmaatregelen en de bewoners die hier tijdens de werken volop leefden en woonden. Daar moeten we hen voor bedanken.”

Dragen die duurzame inspanningen bij aan een moderner imago van de woonzorgcentra? “Zeker en vast. We zijn niet enkel een woonzorgcentrum… We zijn een deel van het dorp in een groene gemeente. We streven naar een kwaliteitsvol woon- en leefaspect voor onze bewoners. Dat doel willen we in alles wat we doen blijven verankeren. Ook deze investeringen in energiemaatregelen kaderen daarin. Naast de energiebesparing ten voordele van de werking van Huyze De Pauw kunnen we hiermee ook een positieve impact op milieu en klimaat realiseren.”

De algemeen directeur kijkt uit naar het vervolg. “Ik ben fier op deze nieuwe stap en benieuwd naar de resultaten. De ervaringen zal ik zeker ook delen met mijn collega’s. Want als elk woonzorgcentrum een energieprestatiecontract als dit zou afsluiten, levert onze sector een enorme positieve bijdrage aan het milieu en klimaat.”

Meer informatie over VMANAGER? 

Joris Wouters: joriswouters@vma.be, 0497 514 557

Website: www.vmanager.be