MOM

MOM (Manufacturing Operations Management) bevat MES (Manufacturing Execution System) en WMS (Warehouse Management System). Hiermee controleren en beheren we alle operationele acties binnen productie en magazijn en tillen hierdoor de performantie van het productie apparaat naar een hoge niveau. 

  • MOM (Manufacturing Operations Management), digitale data-uitwisseling, automatische machine setup
  • WMS (Warehouse Management System) controleert en beheert alle operationele acties binnen het magazijn.
  • APS (Advanced Planning & Scheduling) optimaliseert de operationele planning op een dynamische en efficiëntie manier
  • LIMS (Laboratory Information Management System) omvat alle registraties i.v.m. kwaliteit van ontvangst, over productie tot verzending.

Real time data

Hierdoor bekomt u Real Time Data betreffende:

  • Actieve orders
  • Stock grondstoffen/ work in progress (WIP) / eindproduct / materiaalverbruik
  • Real time rapportage (KPI)
  • Efficiëntie-meting (OEE)
  • Proces-en kwaliteitsparameters

Onze strategie

Doorgedreven automatisering gaat verder dan het implementeren van software en de opleiding van de operatoren. Vaak is ook begeleiding in changemanagement en proces optimalisatie nodig om een cultuuromslag op de werkvloer te realiseren.

Als integrator denken we mee, en hechten we veel belang aan de begeleiding van en klanten in hun digital traject. Onze project aanpak en de tools die we hiervoor gebruiken zijn hier op afgestemd.

De projecten of deel projecten gaan van business cases die worden voorgesteld door de operators tot het management die concrete doelstellingen hebben en hiervoor een partner zoeken. VMA biedt de bedrijven hierbij een flexibele begeleiding en zorgt zo nodig eveneens voor de elektrificatie van de productie. Hiermee ontzorgen  we onze klant maximaal. Zodra de eerste successen zijn geboekt (en gevierd), kunnen verdere stappen worden gezet.

In elke verdere stap denken we mee met de operationele staf van het bedrijf. Dit doen we samen voor de verschillende automatiseringslagen, stap voor stap op weg naar de fabriek van de toekomst.

Dit benadrukt waar VMA voor staat

Standaardisatie

Zowel in onze MOM als in onze E&I oplossingen maken we gebruik van, en steven we naar standaardisatie binnen onze oplossing. Het terugvallen op gedefinieerde standaarden (zoals de ISA standaarden) zorgt er voor dat we volgens gekende patronen oplossingen over de verschillende partners in een project kunnen werken.

Ook binnen de projecten of deelprojecten van een klant zetten we maximaal in op het uniformiseren van de processen. Dit zorgt niet alleen voor de herbruikbaarheid, ook moeten bedrijven minder investeren in het opleiden van mensen alsook zijn ze multi-inzetbaar.

Brighteye platinum partner

Gebaseerd op industriële standaarden zoals ISA-95 is deze software inzetbaar in discrete, batch, continue en alle logistiek technische processen.

Dit vlot configureerbare framework, in combinatie met de expertise van VMA in processturing, vertaalt zich in een snelle MES-implementatie.

Referenties van
MOM