Na temat vma

Obecność w regionie

VMA zapewnia pełne spektrum rozwiązań z każdej dziedziny techniki. Zawsze zachowując tożsamość regionalną, ale mając na uwadze ofertę rozwoju dedykowanym naszym klientom w różnych sektorach.

Zatrudniając ponad 1000 pracowników, w tym 300 inżynierów/techników, jesteśmy dostępni dla naszych klientów każdego dnia. Obroty VMA wynoszą 220 mln EUR.

Biorąc pod uwagę obecność regionalną, różne zespoły są blisko naszych klientów, z zamiarem dalszego rozwijania tej strategii w przyszłości.

Kluczowe wartości

VMA jest organizacją zorientowaną na klienta, która przywiązuje dużą wagę do zapewnienia wsparcia, koncentrując się na wynikach i niezawodności. Nasza lojalność, poświęcenie i szacunek dla klientów, partnerów i pracowników ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia założonych celów.

Bezpieczeństwo

VMA ma na celu rozwijanie i ciągłe doskonalenie skutecznej polityki bezpieczeństwa.  

Dążymy do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, a naszym głównym celem jest bezpieczeństwo każdej osobie. Dzięki rozsądnej realizacji naszej polityki BHP, unikamy zagrożeń dla zdrowia naszych pracowników i osób trzecich oraz zapobiegamy wszelkiego rodzaju szkodom w środowisku i mieniu.   

Polityka BHPiOŚ nie jest realizowana w odosobnieniu. To część zintegrowanej polityki społecznej naszej firmy. Ważnym narzędziem jest certyfikacja VCA.  

Organizację BHP w naszej firmie wspierają nasi doradcy ds. prewencji.

Jakość

Poszukiwanie jakości jest stałym dążeniem w VMA. Osiąga się to poprzez stałą czujność i ocenę na każdym etapie monitorowania projektu. W tym kontekście pracujemy zgodnie z podręcznikiem ISO, który gwarantuje stałą troskę o jakość. Posiadamy tym samym certyfikat ISO 9001.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest ważnym filarem polityki i strategii VMA.  

Razem z naszymi udziałowcami i menedżerem QSE pracujemy nad osiągnięciem celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ze względu na charakter naszego zawodu, jesteśmy ściśle zaangażowani w wiele projektów budowlanych o obiegu zamkniętym i neutralnych dla klimatu w Belgii oraz w elektryfikację sektora motoryzacyjnego.  

Wspólnie z naszym zespołem ekspertów VMANAGER zajmujemy się również energooszczędnością istniejących budynków.

VMA
executive committee

Yves Weyts

Executive Chairman

Yves Weyts

Executive Chairman