Sektor elektryczny

Nasz dział Elektrycznych Technologii Budowlanych realizuje kompletne projekty elektrotechniczne dla budynków biurowych, obiektów logistycznych i przemysłowych, szpitali, domów opieki, stadionów piłkarskich, hoteli, dworców, lotnisk, centrów danych, centrów handlowych itp.

Za badanie, zarządzanie projektem i realizację odpowiadają nasze doświadczone zespoły.

Ekspert w dziedzinie techniki instalacji elektrycznych

Dział Elektrycznych Technologii Budowlanych jest punktem odniesienia w dziedzinie specjalnych technik budowlanych: wszystkie możliwe techniki wysokonapięciowe/niskonapięciowe oraz różne integracje systemów są częścią DNA jednostki biznesowej

Poza podstawowymi instalacjami elektrycznymi, dział elektryczny jest również w stanie zapewnić wsparcie w zintegrowanych systemach budynkowych, w których różne techniki, takie jak oświetlenie, dane, wykrywanie pożaru, kontrola dostępu, telewizja przemysłowa, wezwania pielęgniarki itp. są połączone i zwizualizowane.

Akredytacja lasy 8, certyfikat iso 9001 i vca

Jesteśmy uznawani za firmę klasy 8 i posiadamy certyfikaty ISO 9001 i VCA. Uznanie opiera się na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy w zakresie instalacji elektrycznych oraz dzięki know-how własnego działu studiów i rysunków, zarządzania projektami, wyspecjalizowanych pracowników, inżynierów oprogramowania i techników. Organizacja, kunszt i elastyczność są standardem w każdym projekcie.

Działamy w wielu sektorach

Nasze zespoły w dziale elektrycznym zrealizowały liczne (kompletne) projekty w następujących sektorach: budynki biurowe, sektor opieki (domy opieki i szpitale), obiekty logistyczne i przemysłowe, obiekty w handlu detalicznym w tym centra handlowe, stadiony piłkarskie, dworce i lotniska, więzienia, ... .

Ponadto możemy również korzystać ze wsparcia naszego własnego działu konstrukcji paneli i średniego napięcia, a ponadto możemy pomóc w przypadku wszelkich pytań dotyczących efektywności energetycznej Twojego budynku.

Referencje
Sektor elektryczny